FM106.9 南京新闻综合广播
 • 07:00-08:00    早安南京/马青时间
 • 08:00-09:00    早安南京/马青时间
 • 09:00-10:00    政风行风热线
 • 10:00-11:00    1069对话+1069正在播报
 • 12:00-13:30    网络相对论+1069正在播报
 • 14:30-15:00    法律365+1069正在播报
 • 15:05-15:30    快乐养生坊
 • 16:00-16:30    星闻听我说
 • 16:30-17:00    时事热评+《好人365》
 • 17:00-18:30    听见
 • 18:30-19:00    报刊选读
频率简介

南京新闻广播(FM106.9)于2012年6月6号推出每天15小时的大容量新闻版块和新闻轮盘(滚动新闻)。力争成为目前国内广播新闻媒体中,滚动最及时、报道最准确、更新最快捷的专业化广播新闻播出平台。